Vilkår for anvendelse

www.kampa.co.uk er et websted drevet af Kampa UK Limited.

Læs disse betingelser og vilkår omhyggeligt inden brug af dette websted. Når du bruger dette websted, accepterer du nedenstående vilkår for anvendelse.

Alle fotos/diagrammer er udelukkende beregnet til illustration. Alle angivne størrelser og specifikationer er omtrentlige og er udelukkende vejledende. Kampa UK Limited forbeholder sig retten til uden varsel at ændre specifikationer, hvis det skønnes nødvendigt.

Kampa UK Limited forbeholder sig retten til når som helst at revidere disse vilkår for anvendelse.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Kampa UK Limited er ejer eller rettighedshaver af alle intellektuelle ejendomsrettigheder på dette websted og i det på webstedet offentliggjorte materiale, medmindre andet er angivet. Disse værker er beskyttet af love og konventioner om copyright verden over. Alle sådanne rettigheder forbeholdes. Gengivelse, offentliggørelse og modificering er ikke tilladt uden tilladelse fra Kampa UK Limited.

Adgang til vores websted

Der gives tilladelse til midlertidig adgang til dette websted. Vi forbeholder os retten til uden varsel at tilbagetrække eller ændre den tjeneste, vi stiller til rådighed på vores websted. Vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis vores websted af en hvilken som helst årsag er utilgængeligt på et hvilket som helst tidspunkt eller i en hvilken som helst periode.

Kampa UK Limited tilstræber at opdatere dette websted regelmæssigt og kan til enhver tid ændre indholdet. Skulle der opstå behov herfor, kan Kampa UK Limited afbryde adgang til webstedet eller lukke det ned på ubestemt tid. Materialet på dette websted kan på et hvilket som helst tidspunkt være forældet, og Kampa UK Limited er ikke forpligtet til at opdatere sådant materiale.

Links fra vores websted

Hvor vores websted indeholder links til andre websteder og ressourcer fra tredjeparter, er sådanne links udelukkende til orientering. Vi har ingen kontrol over sådanne websteders eller ressourcers indhold og accepterer ikke noget ansvar for dem eller for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug heraf. Hvis du tilgår et sådant websted via dette websted, anbefaler Kampa UK Limited, at du læser det pågældende websteds vilkår og betingelser for at sikre overholdelse heraf og forstå, hvordan dine oplysninger kan blive brugt.

Brug af cookies

Cookies leverer oplysninger om den computer, den besøgende anvender. Vi kan, hvor det er relevant, anvende cookies til at indsamle oplysninger om din computer med henblik på at hjælpe os med at forbedre vores website.

Vi kan indsamle oplysninger om din generelle internetbrug ved hjælp af cookies. Når der anvendes cookies, downloades disse på din computer og lagres på harddisken. Sådanne oplysninger kan ikke bruges til at identificere dig personligt. Det er statistiske data. Disse statistiske data identificerer ikke på nogen måde personlige oplysninger.

Du kan justere indstillingerne på din computer til at afvise cookies, hvis du ønsker det. Dette gøres nemt ved at aktivere indstillingen for afvisning af cookies på din computer.

Gældende lov

Domstolene i England har ikke-eksklusiv jurisdiktion over krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med besøg på vores websted.

Disse vilkår for anvendelse og enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med dem eller deres genstand eller udarbejdelse (inklusive tvister eller krav uden for kontrakt) er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i England og Wales.

Varemærker

Kampa er et europæisk registreret varemærke tilhørende Kampa UK Limited.